سيستمهای روشنايی

سقف کاذب

           
 

مجتمع های تجاری، اداری و فرهنگی

- مجتمع تجاری اداری یادمان - خیابان طالقانی کرج

- مرکز بزرگ طلا و جواهر ایران - سبزه میدان

- برج اداری و تجاری سایه - خیابان ولی-عصر

- برج اداری نگین ساعی - خیابان ولی-عصر

- مجتمع ورزشی موج ساحل - خیابان مطهری

- مجتمع تجاری طلا و جواهر پرنیان - میدان فاطمی

- مهدکودک بین-المللی سرخابی سعدآباد - خیابان سعدآباد